Pealkiri: 

Audit "Koduõendusteenuse kvaliteet". Kokkuvõte

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa
Märksõnad: tervishoiukorraldus, tervishoid, esmatasandi tervishoid, õendus
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haigekassa2011_1.pdf188.74 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Auditi üldeesmärk oli analüüsida koduõendusteenuse osutamisega seotud keskseid kvaliteedinäitajaid ning anda hinnang auditeerimisele esitatud ravidokumentide vormistuslikule küljele ja teha ettepanekuid võimalike meetmete rakendamiseks leitud (ravi)vigade vältimiseks.
Alaeesmärkideks oli hinnata koduõendusteenuse pakkumise eeltingimuste täitmise vastavust koduõenduse tegevusjuhendile, hinnata koduõendusdokumentatsiooni täitmist, koduõendusteenuse osutamise kvaliteeti koduõendusdokumentatsiooni sissekannete põhjal ja teha ettepanekuid leitud puuduste parendamiseks.