Pealkiri: 

Pneumokokkinfektsioonivastaste vaktsiinide kulutõhusus Eestis

Autorid: Juus E , Oona M , Tamm E , Järv H , Liiv K , Lutsar K , Saluse J , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: kulutõhusus, tervisetehnoloogiad, majandus, tervishoiukorraldus, nakkushaigused
Välja antud: 2012
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Juus2012.pdf140.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Nakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Taust.
Streptococcus pneumoniae ehk pneumokokk põhjustab otiiti, põskkoopapõletikku, pneumooniat, meningiiti ja baktereemiat. Nende haiguste vastu on võimalik lapsi vaktsineerida alates esimestest elukuudest pneumokoki konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinidega.
Eesmärk.
Hinnata Eesti andmete alusel ja tervishoiusüsteemi rahastaja perspektiivist pneumokokkinfektsioonivastase vaktsineerimise kulutõhusust 7-, 10- või 13-valentse vaktsiini (PCV7, PCV10, PCV13) kasutamisel võrreldes mittevaktsineerimisega.
Metoodika.
Vaktsiinide kulutõhususe hindamiseks koostati Markovi mudel, mille abil kirjeldati vastsündinute aastase sünnikohordi (16 000 last) haigestumist pneumokokkinfektsioonidesse, elukvaliteedi halvenemist ja haigestumisega kaasnevaid kulusid viie aasta perspektiivis. Eeldati, et vaktsineeritakse 95% sihtrühma lastest.
Tulemused.
Võrreldes mittevaktsineerimisega vähendab vaktsineerimine viie aasta jooksul otiidi ja pneumoonia haigusjuhtusid 11-33% võrra ning invasiivse pneumokokkinfektsiooni haigusjuhtusid ligikaudu 65%. Sõltuvalt vaktsiinist võidetakse 16 000 lapse vaktsineerimise korral viie aasta jooksul kokku 35-37 täiskvaliteetset eluaastat (quality-adjusted life year, QALY). Täiendkulu tõhususe määr (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) jääb vaktsiinide kasutamisel vahemikku 29 000-62 000 eurot iga lisanduva QALY kohta.
Järeldused.
Pneumokokknakkuste vastu vaktsineerimine võimaldab oluliselt vähendada haigestumist erineva raskusastmega otiiti, pneumooniasse ning invasiivsesse pneumokokkinfektsiooni. Vaktsiinide kõrge hinna tõttu ületavad kulutused vaktsineerimisele enam kui kümme korda ravikuludelt saavutatava kokkuhoiu.