Pealkiri: 

Eesti tähtsamad tervisenäitajad

Väljaandja/tellija: WHO Regional Office for Europe, Sotsiaalministeerium, Euroopa Komisjon
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, surmapõhjused, kasvajad, südame-veresoonkonna haigused, nakkushaigused, traumad, vaimne tervis, hinnangud, lapsed, noored, naised, tervisekäitumine, suitsetamine, tubakas, alkohol, narkootikumid, toitumine, füüsiline aktiivsus, kehakaal, vererõhk, kolesterool, keskkonnatervis, keskkond, õhu kvaliteet, joogivesi, töötervishoid, töökeskkond, tervishoid, kulud, finantseerimine, esmatasandi tervishoid, haiglaravi, haiglad, ravimid, tervishoiutöötajad, statistika
Välja antud: 2002
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2002_2.pdf1.25 MBAdobe PDF
WHO2001_inglisek.pdf983.6 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisekaitse
Kirjeldus: "Eesti tähtsamad tervisenäitajad" annab ülevaate riigi elanikkonna tervislikust seisundist ja tervishoiu olukorrast; kui võimalik, on olukorda võrreldud piirkonna teiste riikide omaga. Publikatsiooni on WHO välja töötanud liikmesriikide vahelise koostöö käigus ja tegu ei ole ametliku statistika kogumikuga; käsitlus põhineb liikmesriikidelt ja teistest publikatsioonis viidatud allikatest saadud infol.

Käsolev publikatsioon on osa WHO laiahaardelisest uurimusest "Tähtsamad tervisenäitajad" ("Highlights on Health"), mille tulemusena on koostatud ülevaated paljude WHO liikmesriikide rahvastiku tervisest ja selle peamistest teguritest.

Publikatsioon on avaldatud eesti- ja inglisekeelsena.