Pealkiri: 

Südametööd toetava seadme efektiivsus ja kulutõhusus kaugelearenenud südamepuudulikkuse korral: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH02

Autorid: Paat-Ahi G , Elmet M , Ruusalepp A , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: mittenakkushaigused, südame-veresoonkonna haigused, tervisetehnoloogiad, siirdamine, kulutõhusus, kulud, ravi, tervishoiukorraldus, tervishoid
Välja antud: 2012
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH02_VAD.pdf2.02 MBAdobe PDF
TTH02_VAD_summary.pdf178.48 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva analüüsi eesmärgiks on esitada tõenduspõhised andmed kehaväliste ja kehasiseste südametööd toetavate seadmete ravitulemuste ja kulutõhususe kohta võrdluses südame siirdamisega ning hinnata nende ravimeetodite rakendamise võimalikku kulu Eestis.

Uurimisküsimused, millele otsiti vastuseid ja lahendusi teaduskirjanduse süstemaatilise läbitöötamise abil:
1. Millised on südametööd toetavate seadmete kasutamise näidustused ja kas need erinevad olenevalt seadme tüübist ?
2. Kui suur on kriteeriumitele vastavate haigete arv Eestis ehk ravivajadus?
3. Milline on südametööd toetavate seadmete kasutamisel oodatav elulemus ja elukvaliteet?
4. Millised on alternatiivid ja alternatiivide kasutamise tervisetulemid?
5. Millised on erinevused eri tüüpi seadmete efektiivsuses ja kasutamise kuludes?
6. Millised on erinevate alternatiivide kulutõhususe määrad?
7. Kui suured on kulud VAD seadmete kasutuselevõtuks Eestis?