Pealkiri: 

Reumatoidartriidi bioloogilise ravi efektiivsus ja kulutõhusus võrreldes sünteetiliste ravimitega: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH01

Autorid: Liiv K , Otsa K , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: mittenakkushaigused, kulutõhusus, kulud, tervishoid, tervishoiukorraldus, ravi, ravimid
Välja antud: 2012
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH01_RA_2014.pdf2.46 MBAdobe PDF
TTH01_RA_summary.pdf143.14 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Raporti eesmärk on võrrelda teaduskirjanduse alusel ravistrateegiaid milles: 1) kasutatakse sünteetilisi haigust modifitseerivaid ravimeid (sHMR) ükshaaval ja kombineerituna (ilma bioloogiliste ravimiteta strateegiad); Standardravi strateegiad; 2) sHMR-dele lisatakse bioloogiline haigust modifitseeriv ravi (bHMR); Bioloogilise ravi strateegiad.

Raportis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kui paljudele RA-haigetele on efektiivne üksikute sHMR-de (järjestikune) ravi?
2. Kui paljudele RA-haigetele on efektiivne sHMR (järjestikune) kombinatsioonravi?
3. Kui palju on efektiivsem bHMR ja sHMR kombinatsioonravi rakendamine esimese/ teise/ kolmanda valikuna, võrreldes mistahes sHMR ravistrateegiaga?
4. Milline on bHMR-de kulutõhusus esimese/ teise/ kolmanda valiku ravimina, võrreldes üksikute sHMR-de järjestikuse raviga?
5. Milline on bHMR-de kulutõhusus esimese/ teise/ kolmanda valiku ravimina, võrreldes sHMR kombinatsioonraviga ?