Pealkiri: 

Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2003

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haigestumus, vaimne tervis, psühhiaatria, kasvajad, nakkushaigused, tuberkuloos, sugulisel teel nakkavad haigused, HIV, AIDS, vaktsineerimine, immuniseerimine, reproduktiivtervis, haiglaravi, hambaravi, kiirabi, diagnostika, arstid, arstiabi, õendus, majandus, kulud, traumad, statistika
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2005_1.pdf5.48 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aastaraamat annab ülevaate suurematest tervishoiuvaldkonna teemadest, milleks on haigestumus, haiglaravi ja ambulatoorse arstiabi kasutamine ning tervishoiuressursid aastatel 2002-2003.Võrreldes eelmistega, on käesoleva väljaande maht oluliselt suurem ning teemade ring laiem - esimest korda on vaatluse all ka tervishoiu majanduslik pool.

"Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2003" on taasiseseisvunud Eesti neljas tervishoiustatistika kogumik.

Publikatsioon on koostatud samaaegselt nii inglise- kui eestikeelsena.