Pealkiri: 

Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2004

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haigestumus, vaimne tervis, psühhiaatria, kasvajad, nakkushaigused, tuberkuloos, sugulisel teel nakkavad haigused, HIV, AIDS, vaktsineerimine, immuniseerimine, reproduktiivtervis, haiglaravi, hambaravi, kiirabi, diagnostika, arstid, arstiabi, õendus, majandus, kulud, traumad, statistika
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_1.pdf1.94 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aastaraamat annab ülevaate suurematest tervishoiuvaldkonna teemadest, milleks on haigestumus, haiglaravi ja ambulatoorse arstiabi kasutamine ning tervishoiuressursid. Enamikes peatükkides võrreldakse viie aasta andmeid, st aastaid 2000-2004. Selle aja jooksul on tervishoiusüsteemis toimunud muutused, mis omakorda mõjutasid statistika kogumist (muudeti statistiliste aruannete vorme ja kasutatavate mõistete definitsioone). Seetõttu vaadati raamatu koostamisel üle varasem statistika ning tehti ühtlusarvutused, et oleks võimalik võrrelda erinevate aastate andmeid.

"Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2004" on taasiseseisvunud Eesti viies tervishoiustatistika kogumik. Aastaraamat kajastab tervisehoiustatistikat, mida tervishoiuteenuse osutajad esitavad Sotsiaalministeerium terviseinfo ja analüüsi osakonna tervisestatistika üksusele.

Publikatsioon on koostatud samaaegselt nii inglise- kui eestikeelsena.