Pealkiri: 

Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2000-2002

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoid, haiglad, arstid, tervishoiutöötajad, hambaravi, hambaarstid, haiglaravi, diagnostika, taastusravi, reproduktiivtervis, haigestumus, suremus, nakkushaigused, tuberkuloos, vaimne tervis, psühhiaatria, kasvajad, traumad, statistika
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2003_1.pdf1.12 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Kogumiku eesmärk on anda valikuline ülevaade tervishoiualasest statistilisest teabest Eestis ajavahemikul 2000-2002 ning osutada olulisematele muutustele viimasel aastakümnel. Kogumikku on koondatud suur osa tervishoiuasutuste ning eraarstide poolt esitatud meditsiinistatistilisi andmeid. Kuna kehtiv andmete kogumise süsteem on tervishoiuasutusekeskne, siis kajastab ka tulem peamiselt tervishoiuasutuste tööd ning tervisehäirete esinemist elanikkonnas nende andmeil.
Väljaanne on adresseeritud eelkõige tervishoiu korraldajatele ning tervise edendajatele Eestis, kuid loodetavasti leiavad siit vajalikku informatsiooni ka paljud teised huvilised.

Publikatsioon on koostatud samaaegselt nii inglise- kui eestikeelsena.