Pealkiri: 

Eesti tervishoiustatistika 2000-2001

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoid, haiglad, arstid, tervishoiutöötajad, hambaravi, hambaarstid, haiglaravi, diagnostika, taastusravi, reproduktiivtervis, haigestumus, suremus, nakkushaigused, tuberkuloos, vaimne tervis, psühhiaatria, kasvajad, traumad, statistika
Välja antud: 2002
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2002_1.pdf390.69 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Kogumiku eesmärk on anda valikuline ülevaade tervishoiualasest statistilisest teabest Eestis ajavahemikul 2000¿2001 ning osutada olulisematele muutustele viimasel aastakümnel. Kogumikku on koondatud suur osa riiklike -, munitsipaal- ja eratervishoiuasutuste ning eraarstide poolt esitatud meditsiinistatistilisi andmeid. Kuna kehtiv andmete kogumise süsteem on tervishoiuasutusekeskne, siis kajastab ka tulem peamiselt tervishoiuasutuste tööd ning tervisehäirete esinemist elanikkonnas nende andmeil.
Väljaanne on adresseeritud eelkõige tervishoiu korraldajatele ning tervise edendajatele Eestis, kuid loodetavasti leiavad siit vajalikku informatsiooni ka paljud teised huvilised.

Publikatsioon on koostatud samaaegselt nii inglise- kui eestikeelsena.