Pealkiri: 

Võru linna terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Võru Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, kasvajad, tuberkuloos, südame-veresoonkonna haigused, traumad, haigestumus, suremus, tööturg, lapsed, noored, kuritegevus, keskkond, füüsiline aktiivsus, sõltuvushäired, alkohol, suitsetamine, tervisedendus, spordirajatised, linnad, õnnetused, liiklusõnnetused, tööõnnetused, seksuaalkäitumine, terviseteenused, nõustamine
Välja antud: 2012
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VõruLinn2012.pdf4.51 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: "Võru linna terviseprofiil" on esmakordselt koostatud dokument, mis annab üldistatud ülevaate Võru linna elanike tervisenäitajatest ja toob välja tähtsamad asjaolud, mis inimeste tervist mõjutavad. See dokument võtab kokku ja loob seosed omavalitsuse elanike tervist mõjutavate eri faktorite vahel ja näitab, kuidas üks või teine investeering või otsus mõjutab meie igapäevast füüsilist heaolu.
Terviseprofiil on oluline lähtematerjal edasise tegevuse planeerimiseks tervishoiu valdkonnas.