Pealkiri: 

Tarvastu valla terviseprofiil

Autorid: Karu A , Tiigi I , Almers T , Väre I , Närripa K , Lillemägi M , Kirt L , Feldmann M , Mitt E , Arak T , Püvi E , Salujärv K , Juhanson K , Ronimois R , Lõhmus M
Väljaandja/tellija: Tarvastu Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervisedendus, vallad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, terviseteenused, riskikäitumine, tervisekäitumine, seksuaalkäitumine, suitsetamine, alkohol, toitumine, füüsiline aktiivsus, keskkond, kuritegevus, liiklusõnnetused, õnnetused
Välja antud: 2011
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TarvastuVald2011.pdf1.46 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Tarvastu valla terviseprofiil on koostatud Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili juhendmaterjali abil. Kasutatud on Tarvastu valla kehtivat arengukava 2007-2015, maakondlikke arengudokumente, statistikaameti ning valla statistilisi näitajaid ning muid avalikke andmebaase, millele on viidatud dokumendis.
Aluseks on võetud juhendis vajalikuks peetud indikaatorid. Terviseprofiili elluviimisega täidetakse ¿Rahvastiku tervise arendamise kava aastateks 2009-2020¿. Tegevuskava elluviimisse kaasatakse Tarvastu valla, Eesti riigi kui EL vahendeid.