Pealkiri: 

Kõlleste valla terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Kõlleste Vallavalitsus
Märksõnad: vallad, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, sotsiaalne kaasatus, tervisedendus, lapsed, noored, tööturg, kuritegevus, tervisekäitumine, füüsiline aktiivsus, keskkond, keskkonnatervis, õnnetused
Välja antud: 2011
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KõllesteVald2011.pdf1.39 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Mittenakkushaigused
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu, juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. Protsessi väljund on Kõlleste valla terviseprofiil, milles kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna terviseseisundile terviseprobleeme ja -vajadusi ning nende võimalikke lahendusi. Üha olulisemaks muutub inimeste tervisekäitumuslike valikute soodustamine, tervist toetava keskkonna arendamine ning sotsiaalse kaitse ja tervishoiusüsteemi osade integratsiooni parandamine. Enamikku eluvaldkondi hõlmav terviseprofiil aitab kaasa valla arengu kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõjusid. Indikaatorite pakett sisaldab oluliste eluvaldkondade kohta tõenduspõhist ja usaldusväärset infot, mille alusel on erinevaid mõjusid analüüsitud ja hinnatud.