Pealkiri: 

Toila valla terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Toila Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervisedendus, lapsed, noored, vallad, tööturg, terviseteenused, sotsiaalne kaasatus, koolid, lasteaiad, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, nõustamine, spordirajatised, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ToilaVallavalitsus2010.pdf620.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Toila valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda ülevaade vallas elavate inimeste tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis võimaldaks planeerida edasisi rahvatervise arendamiseks tehtavaid investeeringuid, sh nii inimestesse kui füüsilisse elukeskkonda tehtavad investeeringud. Valla terviseedendusliku tegevuse üheks eesmärgiks on ka kohalike elanike võimestamine, st anda neile võime ja piisav informatsioon analüüsimaks tervisemõjurite olemust ja avaldatavat mõju ning rakendada meetmeid negatiivsete mõjurite vähendamiseks.
Rahvatervise näitajad on pidevas muutumises ning Terviseprofiili järjepidev kaasajastamine aitab neid muutusi avalikustada, jälgida, analüüsida ning kavandada vastavaid meetmeid rahvatervise edendamiseks.