Pealkiri: 

Kose valla terviseprofiil 2012-2015

Väljaandja/tellija: Kose Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, tervisedendus, vallad, nõustamine, liiklusõnnetused, kuritegevus, õnnetused
Välja antud: 2012
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KoseVald2012.pdf2.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Kose valla terviseprofiil on valla allasutuste hetkeolukorda peegeldav terviseülevaade, sisaldades nii indikaatoreid (tervise mõjurite näitajad) kui ka teisi tervisega seotud näitajaid koos informatsiooni ning analüüsiga. Terviseprofiili väljundiks on:
- valminud paikkonna terviseprofiil ja terviseedenduse tegevuskava;
- terviseedenduse tegevuskava elluviimiseks taotleda erinevaid projektitoetusi;
- paikkonnas toimub järjepidev terviseedenduse protsess;
- Kose vallarahva tervisetegurite hetkeolukorra kaardistamine;
- paikkonna terviseindikaatorite muutused ajas liiguvad positiivses suuna;
- terviseprofiil on dokument, kuhu on koondatud kokku valla elanikkonna tarbeks tervisekäitumise edendamise eesmärgil, erinevate tervist mõjutavate tegurite üldiseloomustus ja statistilised andmed.