Pealkiri: 

Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2007

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: arstiabi, tervishoid, tervishoiustatistika, kiirabi, hambaravi, tervishoiutöötajad, haiglaravi, haiglad, nakkushaigused, suremus, hinnangud, rahulolu, kulud, puuetega inimesed, töökeskkond, tööõnnetused, õnnetused, demograafilised näitajad, statistika
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn: Sotsiaalministeerium
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2008.pdf1.15 MBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2008_inglisk.pdf1.21 MBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2008_venek.pdf1.63 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Kogumik "Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2007" sisaldab põhilisi statistilisi näitajaid Eesti sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonna kohta. Esitatud andmed pärinevad eri allikatest - kõige enam kajastatakse Sotsiaalministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate ametite ja inspektsioonide kogutavat statistikat, kasutatud on ka Statistikaameti ning teiste asutuste andmeid ja uuringuid. Eesti on viimastel aastatel läbi teinud kiire arengu ning need muutused kajastuvad ka statistikas. Seetõttu oleme kogumikus esitanud aegread aastate 2000 ja 2002 ning ajavahemiku 2004-2006 kohta. Nende teemade juures, kus võimalik, on ka 2007. aasta andmed. Iga peatüki alguses oleme kirjeldanud valdkonda ja olulisemaid muudatusi.