Pealkiri: 

HIV-nakkuse, teiste infektsioonide ning riskikäitumise levimus prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas Tallinnas

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: nakkushaigused, HIV, AIDS, prostitutsioon, sõltuvushäired, narkootikumid, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, sugulisel teel nakkavad haigused, reproduktiivtervis, tervishoid, naised
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2011.pdf1.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Reproduktiivtervis
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: SISUKORD

1 ÜLEVAADE UURINGU KORRALDAMISEST................................................ 2
1.1 Uuringu taust ........................................................................................ 2
1.2 Metoodika ............................................................................................. 3
2 UURINGU TULEMUSED ........................................................................... 8
2.1 Sotsiaal-demograafilised andmed ............................................................ 8
2.2 Sõltuvusainete tarvitamine ...................................................................... 14
2.3 HIVi ja STLIdega seotud teadmised ........................................................ 17
2.4 Seksuaalpartnerid, kes seksi eest ei maksa ........................................... 22
2.5 Osalemine prostitutsioonis .................................................................... 24
2.6 Kliendid ............................................................................................... 30
2.7 Rasestumisest hoidumise meetodid ....................................................... 34
2.8 Testimine HIVi suhtes ........................................................................... 35
2.9 Seksuaalsel teel levivad infektsioonid ..................................................... 37
2.10 Arstide vastuvõtul käimine ja keskuste külastamine ............................... 39
2.11 Kokkupuude politseiga ........................................................................ 41
2.12 Uuringu käigus teostatud analüüside tulemused .................................... 41
2.13 Uuringu tulemused värbamismeeskondade lõikes ...................................44
KOKKUVÕTE ........................................................................................... 46
SUMMARY .............................................................................................. 59
LISA 1: Uuringu tulemused värbamismeeskondade lõikes ............................ 65