Pealkiri: 

Eesti arstide tööga rahulolu. Arst 2011: ankeetküsitlus 1997-2006 diplomeeritud arstidele.

Autorid: Sepp A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Eesti Arstide Liit, TTÜ Kirjastus
Märksõnad: arstid, perearstid, haiglad, rahulolu, töö
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sepp2012.pdf1.26 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev uurimus annab hea ülevaate Eesti arstide psühhosotsiaalsest taustast, rahulolust tööga, seda mõjutavatest teguritest, arstide professionaalsest ja sotsiaalsest identiteedist ja väärtustest. Tervishoiu tegevusstrateegiate arendamise alus ja peamine arvestatav tegur on arstkond oma hinnangute ja väärtustega. Arst 2011 uuringu tulemused annavad baasteadmisi arstkonnas toimuvate muutuste monitooringuks.