Pealkiri: 

Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring

Autorid: Masso M , Pedastsaar K
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: puuetega inimesed, haridustase, töö, tugiteenused, sotsiaalne kaasatus, hoiakud
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2006_1.pdf312.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli kaardistada puuetega inimeste peamised toimetulekuprobleemid ning hinnata toetuste ja teenuste kättesaadavust, sobivust, kvaliteeti ning piisavust. Uuringutulemustest järeldub, et puuetega inimesed kogevad puude tõttu olulisi takistusi erinevates eluvaldkondades. Ühiskond peab tervikuna tegutsema puuetega inimeste suurema kaasamise nimel, neile ühiskonnas osalemiseks võrdsete võimaluste loomisel. Võimaluste tekkimine eeldab ka puuetega inimeste endi hoiakute muutumist- aktiivsem eluhoiak, enda võimaluste nägemine ning enda soovide kehtestamine aitab samuti kaasa suuremale kaasatusele. Sotsiaalpoliitika väljakutseks on parandada puuetega inimestele suunatud meetmete kättesaadavust ning kvaliteeti.