Pealkiri: 

Tervishoiuteenused 2018. Eesti tervise- ja heaoluteenuste ekspordivõimalused

Autorid: Aaviksoo A , Vainu I , Paat-Ahi G , Kubo K , Mürk I
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Arengufond
Märksõnad: tervishoid, terviseteenused, tervisepoliitika, majandus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aaviksoo2010.pdf3.55 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuring püüdis süstemaatilise lähenemisega luua selgust, millised võimalused on Eestil 10 aasta perspektiivis tervise ja heaoluteenuseid eksportida ja mida nende võimaluste realiseerimiseks tuleks 3-5 aasta perspektiivis ära teha.

Uuringu konkreetseks eesmärgiks oli välja selgitada Eesti jaoks ekspordi mõttes perspektiivseimad tervise- ja heaoluteenused ja turud ning algatada eri osapooli kaasavat strateegilist diskussiooni nende võimaluste ärakasutamiseks vajalike sammude osas.

Eesti tervise- ja heaoluteenuste ekspordivõimaluste uuring on üks osa Arengufondi poolt 2008. aastal käivitatud Eesti teenusemajanduse arenguseirest. Seire eesmärgiks on kaardistada teenusemajanduse tõenäolisemad kasvuvaldkonnad ja nende hetkeseis Eestis, luua ettekujutus tulevikuväljavaadetest ning anda otsusetegijatele strateegilise tasandi soovitusi teenusemajandust ja eriti teenuste eksporti soosiva poliitika kujundamiseks.

Seirele omaselt oli minevikuolukorra analüüsist ja hetkeolukorra kaardistamisest olulisem tulevikku vaatamine. See tähendab tulevikuarengut mõjutavate trendide uuteks kasvuvõimalusteks tõlgendamist.

Poliitikajäreldused töötati välja, arvestades rahvusvahelisi kogemusi, Eesti konteksti ning toimunud ümarlaudade ja intervjuude käigus kogutud tagasisidet huvirühmadelt ja turuosalistelt.