Pealkiri: 

Vähiravi korraldusmudelite kvalitatiivne uuring

Autorid: Paat G , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: kasvajad, haiglad, ravi, tervishoiukorraldus, tervishoid
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paat2009.pdf352.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Eestis teostatati 2009. aastal kõikehõlmavat vähiravi kahes piirkondlikus haiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Sellega seoses tõstati küsimus, kas onkoloogiateenust ei võiks pakkuda ka teised tervishoiuasutused. Käesoleva analüüsi eesmärk oli võrrelda alternatiividena tollast keskustepõhist tsentraliseeritud süsteemi ja võrgustikupõhist vähiravi korraldust Eesti kontekstis.

Lähtuvalt eesmärgist püstitati uuringule järgmised lähteülesanded:
- koondada rahvusvahelised vähiravi kogemused,
- analüüsida Eesti vähiravi korraldust olemasoleva andmestiku ja prognooside põhjal,
- võrrelda keskuse- ja võrgustikupõhist vähiravi korraldust,
- tuua välja poliitikasoovitused mõlema korraldusmudeli kohta.

Analüüs andis ülevaate Eesti vähiravi korraldusest, rahvusvahelisest praktikast ja efektiivsest vähiravi korraldusest. Lisaks viidi läbi modifitseeritud SWOT-analüüs, kus toodi välja keskusepõhise ja võrgustikupõhise vähiravi tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.