Pealkiri: 

Ressursijuhtimine haiglates 2011. Kokkuvõte intervjuudest osapooltega

Autorid: Sikkut R , Laarmann H , Kruus P , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: haiglad, tervishoid, tervishoiutöötajad, tervisepoliitika, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sikkut2011.pdf1.82 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Projekti põhieesmärgiks on luua teadmised haiglate ressursijuhtimise parandamise võimalustest ja vajadustest Eestis. Selleks selgitatakse välja haiglajuhtide ja poliitikakujundajate infovajadus haiglate ressursside (personal ja infrastruktuur) juhtimise osas otsuste tegemiseks ning kaardistatakse nelja Eesti haigla näitel personali ja infrastruktuuri juhtimise praktikad. Praeguste praktikate, tegeliku vajaduse ja empiirilise kogemuse põhjal koostatakse soovitused haiglajuhtidele ning tervishoiupoliitika kujundajatele haiglate ressursijuhtimise parandamiseks. Samuti tehakse Eesti näite põhjal ettepanekud EHMA-le (European Health Management Association), kuidas üleeuroopalises haiglate võrdlemise võrgustikus arendada haiglate ressursijuhtimise osa.