Pealkiri: 

Kooli- ja lasteaiaõdede tegevus vigastuste ennetamiseks lastel ja ennetustegevust mõjutavad tegurid Eestis

Autorid: Orasmaa M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Õendusteaduse osakond
Märksõnad: õendus, koolid, lasteaiad, lapsed, traumad, ennetamine, õnnetused
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Orasmaa2007.pdf483.86 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada Eesti kooli- ja lasteaiaõdede tegevust vigastuste ennetamise osas lastel ja ennetustegevuse mõjutegureid ning selgitada seoseid koolis ja lasteaias töötavate õdede taustamuutujate, ennetustegevuse ja selle mõjutegurite vahel.

Lähtuvalt töö eesmärgist on uurimistöö küsimusteks:
Millised on laste vigastuste ennetustegevusega seotud lasteaia- ja kooliõdede taustamuutujad?
Milliseid tegevusi teostavad lasteaias ja koolis töötavad õed vigastuste ennetamiseks lastel?
Millised tegurid mõjutavad lasteaias ja koolis töötavate õdede ennetustegevust vigastuste ennetamisel lastel?
Kas ja mil määral on omavahel seotud lasteaias ja koolis töötavate õdede taustamuutujad, ennetustegevus ja selle mõjutegurid?