Pealkiri: 

Täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused ja nende rahuldamine Sihtasutuses Tartu Ülikooli Kliinikum

Autorid: Freimann T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Õendusteaduse osakond
Märksõnad: patsiendid, haiglad, rahulolu, õendus, tervishoid, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2004
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Freimann2004.pdf591.53 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimistöö eesmärk on kirjeldada Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadusi ja nende rahuldamist ning selgitada seoseid patsientide taustamuutujate, patsiendiõpetuse vajaduste ja nende rahuldamise vahel.

Uurimisküsimused
1) Millised on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused?
2) Millised on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum täiskasvanud patsientide kogemused patsiendiõpetuse vajaduste rahuldamisest?
3) Millised on seosed Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum täiskasvanud patsientide taustamuutujate, patsiendiõpetuse vajaduste ja nende rahuldamise vahel?