Pealkiri: 

Vägivaldse käitumise esinemise kohad ja liigid koolis kolmanda klassi õpilaste hinnangul

Autorid: Säre E
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Märksõnad: vaimne tervis, koolivägivald, vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, koolid, õpilased
Välja antud: 2011
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Säre2011.pdf265.53 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on selgitada välja vägivaldse käitumise esinemise sagedasemad kohad ja liigid kolmanda klassi õpilaste hinnangul.

Käesolev töö on heaks aluseks kooli juhtkonnale ja õpetajatele, tuues välja probleemsed kohad koolis, kus leiab aset õpilastevaheline vägivaldne käitumine. See teave annab olulise informatsiooni kooli personalile, et kavandada ning läbi viia ennetustöö, hoidmaks ära vägivaldset käitumist koolis.

Töö käigus läbi viidud empiiriline uuring hõlmas kolmanda klassi õpilasi (N=271).

Uurimuse käigus leiti, et linna- ja maakoolides esineb lastevahelist vägivaldset käitumist võrdsel määral. Vägivaldset käitumist esines õpilaste hinnangul kõige enam koridoris ja kooliklassis, kõige vähem tualettruumis.

Vägivaldse käitumise liikidest esines õpilaste hinnangul koolis kõige sagedamini füüsilise vägivalla ilminguid: tõukamist, löömist, jalaga löömist ja peksmist. Kõige vähem esines terariista või muu esemega ähvardamist ja vigastamist.

Linnakoolides märkasid õpilased maakoolidega võrreldes rohkem vägivalda koridorides ja tualettruumides.

Poiste ja tüdrukute võrdlus näitas, et tüdrukud hindasid vägivaldse käitumise esinemist poistega võrreldes sagedasemaks. Tüdrukute hinnangul tuli poiste arvamusest enam ette jalaga löömist, tõukamist, kaaslaste asjade pildumist või lõhkumist. Tüdrukute arvates esines rohkem vägivalda klassis ja garderoobis, poiste arvates oli tüdrukute hinnanguga võrreldes rohkem vägivalda tualettruumis.