Pealkiri: 

Puuetega inimeste toimetulek ja vajadused (Poliitikaanalüüs)

Autorid: Masso M , Pedastsaar K
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: puuetega inimesed, töö, haridustase, tugiteenused, sotsiaalne kaasatus, hoiakud
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2007
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_5.pdf200.44 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Poliitikaanalüüs annab kokkuvõtliku ülevaate 2005-2006 aastal läbi viidud "Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuringust". Uuringu eesmärgiks oli kaardistada puuetega inimeste peamised toimetulekuprobleemid ning hinnata toetuste ja teenuste kättesaadavust, sobivust, kvaliteeti ning piisavust. Uuringutulemustest järeldub, et puuetega inimesed kogevad puude tõttu olulisi takistusi erinevates eluvaldkondades. Ühiskond peab tervikuna tegutsema puuetega inimeste suurema kaasamise nimel, neile ühiskonnas osalemiseks võrdsete võimaluste loomisel. Võimaluste tekkimine eeldab ka puuetega inimeste endi hoiakute muutumist- aktiivsem eluhoiak, enda võimaluste nägemine ning enda soovide kehtestamine aitab samuti kaasa suuremale kaasatusele. Sotsiaalpoliitika väljakutseks on parandada puuetega inimestele suunatud meetmete kättesaadavust ning kvaliteeti.