Pealkiri: 

Tööga seotud haigused ja nende riskitegurid: eesti tööjõu-uuring 2007

Autorid: Šults K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: töötajad, töötervishoid, keskkond, töökeskkond, mittenakkushaigused, traumad, vaimne tervis
Välja antud: 2011
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Šults2011.pdf308.63 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Töö üldeesmärgiks on kirjeldada tööga seotud riskitegureid ning tervisehäireid ja leida nende omavahelisi seoseid.
Alaeesmärgid:
1) Leida šanss kokkupuuteks vaimset ja füüsilist tervist kahjustavate teguritega töötades erinevatel tööaegadel.
2) Kirjeldada seost eelnevalt nimetatud riskitegurite ja tervisehäirete esinemise vahel.