Pealkiri: 

Teadmistest teadlikkuseni. Väikelaste vanemate teadlikkus laste suu tervishoiust

Autorid: Lehtmaa H
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: nakkushaigused, lapsevanemad, lapsed, riskikäitumine, hoiakud, tervisekäitumine, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lehtmaa2012.pdf298.12 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Riskikäitumine
Kirjeldus: Magistritöö üldeesmärk oli kirjeldada väikelaste vanemate teadlikkust suu tervishoiust.

Alaeesmärgid:
1. kirjeldada lapsevanemate teadmisi lapse suu tervishoiust;
2. kirjeldada lapsevanemate käitumist seoses lapse suu tervishoiuga;
3. analüüsida seoseid suu tervishoiu teadmiste ja käitumise vahel;
4. uurida lapsevanema tervisekäitumise seoseid lapse vanusega;
5. analüüsida sotsiaaldemograafiliste tegurite seoseid lapsevanema teadlikkusega suu tervishoiust.