Pealkiri: 

Seadusandlike meetmete mõju alkoholist põhjustatud tervisekahjudele

Autorid: Maripuu M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: alkohol, tervisepoliitika, seadused
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Maripuu2012.pdf1.23 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Magistritöö eesmärk on määratleda Eestile omane alkoholipoliitiline taust ning selle alusel pakkuda Eestile sobivad alkoholipoliitika meetmed. Selle eesmärgi saavutamiseks:
1) antakse ülevaade alkoholitarbimist mõjutavatest juriidilistest regulatsioonidest;
2) kõrvutatakse neid alkoholituru ja -tarbimise ning alkoholist tingitud tervisekahjusid väljendava statistikaga;
3) uuritakse võimalike seoste olemasolu või nende puudumist alkoholi tarbimise ja seadusandlike meetmete vahel.