Pealkiri: 

Koolitoitlustamise analüüs direktorite küsitluse ja meedia kajastuse põhjal

Autorid: Merisaar J
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: Toiduainete instituut
Märksõnad: toitumine, koolid, meedia, tervisekäitumine
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Merisaar2012.pdf1.36 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärkideks on kaardistada Eesti koolitoitlustamise olukorda läbi koolidirektorite küsitlemise ja meediakajastuste analüüsi ning aidata koostada küsimustikud toitlustajate ja direktorite küsitlemiseks koolitoidu uuringu raames. Töö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, järeldustest ja soovitustest ning lisadest.

Töö teoreetiline osa annab ülevaate kooliõpilaste toitumise tähtsusest ja tervisliku toitumise põhimõtetest, koolitoitlustamisest Eestis, selle abiprogrammidest ja toetavatest tegevustest, samuti on kirjeldatud valikuliste Euroopa riikide koolitoitlustamist.

Töö uuringuosas analüüsitakse koolidirektorite vastuseid internetipõhisele küsitlusele koolitoitlustamisest. Lisaks antakse ülevaade koolitoitu kajastavatest meediaartiklitest. Saadud andmete alusel tehakse järeldusi ning antakse soovitusi edaspidiseks tegevuseks, et parandada koolitoitlustamise olukorda.