Pealkiri: 

Narkomaania Eestis 2005

Autorid: Talu A , Abel K , Kutsar K , Laastik L , Allaste A-A , Ahven A , Neuman A
Väljaandja/tellija: Eesti Uimastiseire Keskus, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: narkokaubandus, narkomaaniavastane võitlus, narkootikumid, kahjude vähendamine, nakkushaigused, kuritegevus, ennetamine, seadused, noored, õpilased, tervisepoliitika, riskirühmad, riskikäitumine, meedia, HIV, AIDS, B-hepatiit, C-hepatiit, asendusravi, võõrutusravi, nõustamine, terviseteenused, finantseerimine, tervisepoliitika, suremus, narkomaania
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Talujt2005.pdf2.33 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Raport "Narkomaania Eestis 2005" annab ülevaate narkovaldkonna uuringute tulemustest, narkomaania valdkonna seadusandluse arengust, narkoravist, kahjude vähendamisest, narkootikumidega seotud nakkushaigustest ja narkokuritegevusest ning narkootiliste ainete konfiskeerimisest ajavahemikul 2003-2004. Preventsiooni valdkonnas on selles raportis rohkem rõhku pööratud just preventsioonimetoodikale. Selline ülesehitus on tingitud EMCDDA 2004. aasta raportis mainitud puudujääkidest Eesti ja paljude teiste riikide ennetustöös. Raport on koostatud rutiinse statistika ja olemasolevate narkovaldkonna uuringute andmetele toetudes.