Pealkiri: 

Afaasia sõeluuring insuldi ägedas faasis

Autorid: Nursi A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Eripedagoogika osakond
Märksõnad: mittenakkushaigused, logopeedia, diagnostika, demograafilised näitajad
Välja antud: 2011
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Nursi2011.pdf681.21 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärk on kohandada Mississippi afaasia sõeltesti eestikeelsete insuldihaigete kõne hindamiseks ja kõne taastumise dünaamika jälgimiseks insuldi ägedas faasis.

Käesolevas töös püstitatakse järgmised hüpoteesid:
1. MAST-i totaalse indeksi ja osaindeksite (ekspressiivse, retseptiivse indeksi) alusel on võimalik eristada vasaku hemisfääri insuldiga isikuid kontrollrühmast, st. rühmadevahelised erinevused indeksites on statistiliselt olulised.
2. MAST-i indeksid on seotud demograafiliste näitajatega (sugu, vanus, haridustase).
3. Esimesel ja teisel testimiskorral määratud MAST-i indeksite erinevused kaks korda testitud insuldihaigetel on statistiliselt olulised.
4. MAST-i totaalse indeksi põhjal antud hinnangud afaasia esinemisele kattuvad enamasti neuroloogi ja logopeedi hinnangutega.