Pealkiri: 

Rinnavähiga seotud kulud Eestis

Autorid: Kotkas R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Rahvamajanduse instituut
Märksõnad: kasvajad, tervishoiukorraldus, tervishoid, naised, ravi, kulud, sõeluuringud
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kotkas2012.pdf644.36 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Sissejuhatus ................................................................................................ 4
1. Rinnavähk, selle avastamine ja ravi ning varasemad uuringud ........................ 7
1.1. Rinnavähi olemus ja epidemioloogia ......................................................... 7
1.2. Rinnavähi varajase avastamise ja ravivõimalused ...................................... 11
1.3. Ülevaade kasutatavatest analüüsimetoodikatest ja
varasematest uuringutest ............................................................................. 15
1.3.1 Analüüsimetoodikad ............................................................................ 15
1.3.2 Varasemad uuringud ............................................................................ 20
2. Rinnavähi kulude terviseökonoomiline analüüs ............................................ 27
2.1 Rinnavähiga seotud otsesed kulud ........................................................... 28
2.1.1 Kasutatud andmed ja metoodika ........................................................... 28
2.1.2 Skriiningu, hüvitatud haiguslehtede ja ravimite kulud ............................... 32
2.1.3 Ravikulud ............................................................................................ 33
2.2 Rinnavähiga seotud kaudsed kulud .......................................................... 44
2.2.1 Kasutatud andmed ja metoodika ........................................................... 44
2.2.2 Töövõimetuse ja varajase suremusega seotud kulud ............................... 48
2.3 Tulemused ............................................................................................ 50
Kokkuvõte ................................................................................................... 54
Viidatud allikad ............................................................................................ 57
Lisad .......................................................................................................... 62
Lisa 1. Eesti Haigekassa poolt rinnavähi diagnoosiga patsientidele 100%
soodusmääraga hüvitatud ravimi kasutajate ja retseptide arv ning hüvitatud summad ravimi toimeaine lõikes.................................................................... 62
Summary .................................................................................................... 63