Pealkiri: 

Sihtuuring "Ilu- ja isikuteenuste osutamine. Piiripealsed teenused"

Väljaandja/tellija: Terviseamet
Märksõnad: teenused, tervisekaitse, ohutus
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Terviseamet2012.pdf230.34 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Kirjeldus: Terviseamet viis 2011. aastal läbi sihtuuringu "Ilu- ja isikuteenuste terviseohutuse hindamine". Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida pakutavate ilu-ja isikuteenuste terviseohutust, nn "piiripealsed teenused" (iluteenus/ raviteenus), mis otseselt ei kuulu sotsiaalministri 20.12.2000. a määruse nr. 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele" alla ning selgitada välja, kas praegune seadusandlus vajab täiendamist või muutmist ning kui jah, siis mis osas.
Sihtuuringu ülesandeks oli:
1) välja selgitada, kas teenuse osutaja teavitab tarbijat eelnevalt protseduuri käigust, vastunäidustustest, võimalikest ohtudest ja selgitada välja teavitamisviis;
2) välja selgitada teenuse pakkuja kvalifikatsioon;
3) välja selgitada, milliseid tooteid kasutatakse teenuse osutamisel ning toodete säilitamise tingimused;
4) välja selgitada, milliseid seadmeid kasutatakse teenuse osutamisel;
5) välja selgitada, kas antud teenust pakutakse ohutult.