Pealkiri: 

Enneaegsuse sotsiaal-demograafiline taust Eestis aastatel 1992-2010

Autorid: Varendi M-L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: sünd, rasedus, naised, lapsed, vastsündinud, reproduktiivtervis, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Varendi2012.pdf902.48 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö üldeesmärk oli kirjeldada Eestis aastatel 1992-2010 toimunud enneaegseid sünnitusi ja enneaegselt sündinud laste vanemate sotsiaal demograafilist tausta.

Magistritöö alaeesmärgid olid:
1) Kirjeldada uuringuperioodil sünnitanud naiste ja nende laste isade sotsiaaldemograafilist tausta sünnituse gestatsioonivanuse kolmes grupis (sealhulgas kaks enneaegsuse ja üks ajaline grupp)
2) Leida seoseid enneaegse sünnituse ja vanemate sotsiaal-demograafiliste taustatunnuste vahel
3) Kirjeldada uuringuperioodi jooksul esinenud enneaegsete sünnituste osakaalu trendi vanemate sotsiaal-demograafiliste tegurite järgi.