Pealkiri: 

Üle-euroopalise meestega seksivate meeste uuringu Eesti andmete kokkuvõte 2010

Autorid: Lõhmus L , Murd M , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: seksuaalkäitumine, riskikäitumine, sugulisel teel nakkavad haigused, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2012_3.pdf1.07 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: SISUKORD
1. UURINGU METOODIKA ............................................................................ 3
2. UURINGU TULEMUSED ............................................................................ 9
2.1. SOTSIAAL-DEMOGRAAFILISED ANDMED .............................................. 9
2.2. TEADMISED ........................................................................................ 13
2.3. SEKSUAALPARTNERID JA KONDOOMI KASUTAMINE .......................... 19
2.4. SOTSIAALSE JA SEKSUAALSE SUHTLEMISEGA SEOTUD
KOHTADE KÜLASTAMINE .......................................................................... 33
2.5. ERINEVATE AINETE KASUTAMINE ....................................................... 34
2.6. TESTIMINE INFEKTSIOONIDE SUHTES ................................................. 37
2.7. SEKSUAALSE ORIENTATSIOONIGA SEOTUD SUHTUMINE ................... 47
2.8. GRUPPIDE VAHELISED ERINEVUSED ................................................. 48
KOKKUVÕTE ............................................................................................. 53
SUMMARY ................................................................................................. 60
LISA 1: UURINGU TULEMUSED VANUSGRUPPIDE LÕIKES ......................... 64
LISA 2: UURINGU TULEMUSED ELUKOHA LÕIKES ..................................... 66
LISA 3: UURINGU TULEMUSED HARIDUSTASEME LÕIKES ......................... 68