Pealkiri: 

Noorteseire aastaraamat 2011. Noored ja noorsootöö

Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: noored, toitumine, füüsiline aktiivsus, kehakaal, alkohol, suitsetamine, narkootikumid
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2012.pdf3.6 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Nagu tavaliselt, on aastaraamat jagatud kaheks osaks. Esimesest osast leiate ülevaate 2010.-2011. aastal noorte eluolus toimunud arengutest noorteseire indikaatorite valguses. Toome välja noortega seotud olulisemad muutused ja arengud, võrreldes omavahel noortepoliitika valitud toimevaldkondi. Seekord on põhirõhk noorte tervisel, kuna eelmisel aastal avalikustas Tervise Arengu Instituut koolinoorte tervise uuringu tulemused.
Aastaraamatu teises osas käsitletakse süvitsi noorte osalemist noorsootöös. Artiklid põhinevad 2011. aasta sügisel Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös 10-26-aastaste noorte ja nende vanemate hulgas korraldatud küsitlusel. Küsitluse metoodikast on lähemalt juttu peatükis 6.
Kuigi noorsootöö eesmärk on noortele arendavate tingimuste loomine, ei ole valdkonna spetsialistid ja noorsootöötajad sugugi ühel meelel selles, mis on need arendavad tegevused ja kuidas neid noortele pakkuda. Seetõttu vaadeldaksegi aastaraamatu esimeses temaatilises peatükis noorsootöö mõistega seotud probleeme. Järgmine peatükk annab ülevaate Eesti noorte noorsootöös osalemise mustritest nii vanusrühmade, soo, regioonide kui koduse keele võrdluses. Kolmandas peatükis vaadeldakse lähemalt, millised on noorte motivatsioonitegurid noorsootöös osaleda, ning käsitletakse noorte hoiakuid noorsootöö suhtes. Seejärel vaatame lähemalt, millised on lapsevanemate ootused noorsootööle ja kuidas need on seotud nii lapsevanemate endi varasema kogemusega noorsootöö vallas kui ka lapsevanemate praeguse aktiivsusega huvitegevustes või ühiskondlikes tegevustes osaleda.