Pealkiri: 

HIVi mõju majandusele ja tööandjate roll selle ennetamisel

Autorid: Paat-Ahi G , Sikkut R , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: HIV, AIDS, nakkushaigused, ennetamine, kulud, majandus, tööandjad
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paat-Ahi2012.pdf1.89 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Nakkushaigused
Riskikäitumine
Kirjeldus: Praxis analüüsis HIVi mõju majandusele ja tööandjatele eesmärgiga anda ligikaudne pilt HIViga seotud majanduslikust koormusest Eesti ühiskonnale. Analüüsi käigus sünteesiti mujal maailmas toimivaid HIVi ennetamise praktikaid ning arvutati olemasolevate ja kättesaadavate andmete põhjal HIViga seotud hinnangulised kulud. Analüüsi järelduste põhjal esitati tööandjatele soovitused, mille arvestamisel on võimalik vähendada uute HIV-nakatunute juhte. Erinevad HIV positiivsed mõjuvad ettevõtetele erinevalt: varases staadiumis avastatud ja järjepidevalt ravitud HIV-positiivsed tööandjale lisakulu ei tekita, kuid hilise avastamisega või üldse mitteavastamisega juhud tekitavad kulusid. Eesti tööandjad peaksid HIVi ennetamisel tegema tihedat omavahelist koostööd, julgustama töötajaid ennast haiguse suhtes testima ning töötama ettevõtte tasandil välja strateegia nii HIVi kui teiste haiguste ennetamiseks.
Analüüsiaruanne koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade HIVi epidemioloogiast Eestis. Teises peatükis kirjeldatakse HIVi ennetamise meetmeid ning tulemuste hindamist. Kolmas peatükk annab ülevaate HIVi majanduslikust koormusest, mõjust majandusele ja tööandjatele ning häbimärgistamise ja tõrjumise mõjust HIV-positiivsetele. Neljandas peatükis on kokkuvõte ning olulisemad soovitused Eesti tööandjatele HIVi ennetamisel.