Pealkiri: 

Kooli tervisenõukogude sisehindamine. 2011. aasta koondanalüüs

Autorid: Liiv K
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Haigekassa
Märksõnad: tervisedendus, koolid, keskkond
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Liiv2011.pdf195.04 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolev raport esitab kokkuvõtte 2011. aasta sügisel Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku kuuluvate koolide seas läbiviidud tervisenõukogude sisehindamise tulemustest. Koolitervise nõukogude või meeskondade hindamise eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskondade (tervisenõukogu, huvigrupp, tugirühm vms) suutlikkus tegeleda terviseprobleemidega kooli tasandil. Küsimustik hindab tervisenõukogu suutlikkust 4 valdkonnas:
1. tervisenõukogu toimimine
2. koostöö
3. keskkonna kujundamine
4. teadmised ja oskused tegelemaks kooli terviseprobleemidega.

Hinnangu kooli tervisenõukogude tööle annab tervisenõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu toimub selle täitmine kooli tervisenõukogus konsensuse alusel. Tervisenõukogude sisehindamist viiakse läbi kord aastas. Esmakordselt koostati kõigi küsimustiku täitnud koolide koondanalüüs 2008 aastal.