Pealkiri: 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014: 2011. aasta täitmise aruanne

Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium
Märksõnad: vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, lapsed, noored, naised, väärkohtlemine, ennetamine, kuritegevus, riskikäitumine
Välja antud: 2012
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Justiitsministeerium2012.pdf296.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Vaimne tervis
Traumad
Riskikäitumine
Kirjeldus: Vabariigi Valitsus kiitis "Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014" (edaspidi arengukava) heaks 01.04.2010 korraldusega nr 117. Arengukava täitmist koordineerib justiitsministeerium, ent elluviimisel osalevad lisaks mitmed teised ametkonnad, kohalikud omavalitsused, MTÜ-d. Arengukava koosneb neljast eesmärgist ja käsitleb alaealiste vastu ja poolt toimepandud vägivalda, perevägivalda ja inimkaubandust. Käesolev aruanne annab ülevaate arengukava täitmisest selle teisel rakendusaastal. Täpsemalt on tutvustatud tegevusi, mille lõpptähtaeg oli 2011. aastal; hilisema tähtajaga tegevustest on kirjeldatud neid, mille ettevalmistustega varem alustati.