Pealkiri: 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014: 2010. aasta täitmise aruanne

Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium
Märksõnad: vägivald, väärkohtlemine, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, lapsed, noored, naised, ennetamine, kuritegevus, riskikäitumine
Välja antud: 2011
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Justiitsministeerium2011_1.pdf209.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Vaimne tervis
Traumad
Riskikäitumine
Kirjeldus: Vabariigi Valitsus kiitis "Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014" (edaspidi arengukava) heaks 01.04.2010. a korraldusega nr 117. Arengukava täitmist koordineerib Justiitsministeerium, ent elluviimisel osalevad lisaks mitmed teised ametkonnad, kohalikud omavalitsused, MTÜd jt. Arengukava koosneb neljast eesmärgist ja käsitleb alaealistega seotud vägivalda, perevägivalda ja inimkaubandust. Käesolev ülevaade kajastab arengukava täitmist selle esimesel rakendusaastal; täpsemalt on antud ülevaade tegevustest, mille tähtaeg oli 2010. aastal, hilisema lõpptähtajaga tegevustest kirjeldatakse neid, mille ettevalmistustega alustati juba 2010. aastal.