Pealkiri: 

Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske kaardistav uuring

Autorid: Kiivet R-A , Alloja J , Espenberg K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tartu Ülikool: Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, Justiitsministeerium: Kriminaalpoliitika osakond
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, korruptsioon
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Justiitsministeerium2011.pdf3.59 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuringuga kaardistatakse Eesti peamised tervishoiusektori pettused ja korruptsiooniriskid ning detailsemalt keskendutakse neljale teemale, milleks on:
- ravijärjekorras etteostmine, -
- ravimi- ja meditsiiniseadmete hanked ning huvide konflikt,
- ravi rahastamise lepingud,
- kohtutesse esitatavad tervisetõendid.
Teemade analüüsi eesmärgiks on anda mitmekülgne pilt tänastest kitsaskohtadest. Seetõttu on analüüsil kombineeritud erinevaid uurimismeetodeid - dokumendi-, juhtumi- ja meediaanalüüs, intervjuud ja fookusgrupi arutelud ning patsientide küsitlus. Arvestades, et tegemist on teemaga, mis puudutab paljusid huvigruppe - ministeeriumid, Haigekassa, Terviseamet, haiglad, arstid, patsientide ühendused, kelle huvid tunduvad tihti vastandlikena - on uuringu autorite ülesandeks info kogumise kõrval võimalikult tasakaalustatud pildi andmine.