Pealkiri: 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014

Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium
Märksõnad: vägivald, väärkohtlemine, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, lapsed, noored, naised, ennetamine, alkohol, kuritegevus, riskikäitumine
Välja antud: 2010
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Justiitsministeerium2010.pdf417.38 kBAdobe PDF
Justiitsministeerium2010_ingl.pdf467.91 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Riskikäitumine
Traumad
Vaimne tervis
Kirjeldus: Vabariigi Valitsuse kinnitatava arengukava eesmärk on vähendada ja ennetada vägivalda selle mitmesugustes vormides. Arengukavas on vaatluse alla võetud alaealistega seotud vägivald, perevägivald ja inimkaubandus.
Käsitlemist leiavad vägivallaliigid ja situatsioonid, mis ohustavad enim haavatavamaid sihtrühmi - lapsi ja naisi - ning mille riskitegurid on omavahel sageli seotud (nt lapsepõlves kogetud vägivalla mõju hilisemale vägivaldsele käitumisele).