Pealkiri: 

Haiglavõrgu arengukava haiglatele tagasiside aruanne

Autorid: Alop J , Habicht T , Kaber R , Kahur K
Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa
Märksõnad: haiglad, tervishoiukorraldus, tervishoid, ravi
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haigekassa2011.pdf1.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Aruande eesmärgiks on kasutades haigekassale esitatud raviarvetel olevat informatsiooni anda haiglavõrgu arengukava haiglatele (HVA)3 tagasidet nende tegevuse kohta.
Oma töö kohta tagasiside saamine on haiglatele oluline, et analüüsida tegevuste tulemuslikkust ning seejärel planeerida edasisi tegevusi. Lähtudes eeldusest, et vajalik arstiabi peab inimestele olema kättesaadav, osutatud nõuetekohaselt ning tõhusalt, on tagasiside aruandes kolm peatükki:
1) kättesaadavus,
2) ravitegevus,
3) efektiivsus.
Kuna arstiabi kättesaadavuse, ravitegevuse ja efektiivsuse mõõtmine ainult ühe indikaatoriga on võimatu, siis kirjeldab iga aspekti mitu indikaatorit. Aruande lugejal tuleb meeles pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid haiglate tegevusele, kuna indikaatorite tulemused on sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga pakub aruanne haiglajuhtidele võimaluse analüüsida oma haigla näitajaid võrreldes teiste HVA haiglatega ja ka teiste kogemusest õppida, et arendada oma haiglat. Kuna aruandes on kasutatud raviarvel olevaid andmeid, siis esitatud tulemused sõltuvad otseselt sellest, kui korrektselt on toimunud raviarvete koostamine haiglates.