Pealkiri: 

Koolide tervisenõukogude rakendumise võrdlev uuring

Väljaandja/tellija: Eesti Avaliku Halduse Instituut
Märksõnad: tervisepoliitika, koolid, tervisedendus
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EestiAvalikuHalduseInstituut2006.pdf106.01 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Ankeetküsitluse "Koolitervisenõukogude arendamine" ja samateemalise kontrollküsitluse tulemused kinnitavad, et koolitervise meeskondade/koolitervise nõukogude süsteem on rakendunud kõikjal Eestis. Valimi piiratuse ja koostöösoovi puudumise tõttu jäid küll osa Eesti üldhariduskoolide vastav suutlikkus määratlemata, kuid usutavasti näitavad ülejäänud koolidest kogutud andmed nendeski valitsevaid tendentse.
Paljudes koolides alustas KTM/KTN tõhusat tegevust alles 2005. aasta teisel poolel. Hoolimata suhteliselt lühikesest tegevusajast tõestab esimest korda eelmise aasta hilissuvel ja teist korda tänavu varakevadel anketeeritud koolide näide, et paljudes valdkondades on nende KTM/KTN suutlikkus tõusnud isegi terve pallipügala võrra. Suuremas osas koolides on nüüdseks olemas standardile vastavad, selge sihiga, motiveeritud ja 2-3 korda õppeaasta jooksul kogunevad meeskonnad, mille pädevus, probleemiteadlikkus ja mõjutamisoskused näitavad selget kasvutendentsi. Usutavasti osaliselt just tänu tihenenud terviseedenduslikule tegevusele on lõviosa koolide arengukavadesse integreeritud tervise valdkond ning kasvanud rahulolu oma koolis tervisevaldkonnas tehtavaga.