Pealkiri: 

Narkoravi õigusrikkujatele

Autorid: Ahven A , Hillep E
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium: Kriminaalpoliitika osakond
Märksõnad: narkomaania, võõrutusravi, asendusravi, ravi, seadused, kuritegevus, terviseteenused, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ahven2008.pdf241.81 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Lühikokkuvõte .............................................................................................. 4
Sissejuhatus ................................................................................................ 6
Mõisted ........................................................................................................ 7
1 Õiguslikud eeldused narkomaaniaravi kohaldamiseks..................................... 8
2 Narkomaaniaravi vangistuse asemel välisriikides ........................................... 9
3 Lähtekohad kuriteo toime pannud isikute narkoravile suunamisel ................... 10
3.1 Ravilesuunamist välistavad kuriteod ......................................................... 10
3.2 Ravile suunamise skeem ........................................................................ 11
3.3 Ravivajadus süüdimõistetute puhul ........................................................... 12
4 Ravi liigid, vormid ja maksumus .................................................................. 13
4.1 Võimalikud ravimahud ja teenusepakkujad ................................................ 14
4.2 Arvestuslik ravikulu aastas ...................................................................... 15
5 Narkoravile suunamiseks täiendavate õiguslike võimaluste loomine ............... 16
5.1 Ettepanekud õigusaktide muutmiseks ...................................................... 16
Kokkuvõte ................................................................................................... 17
Kasutatud allikad ......................................................................................... 18