Pealkiri: 

Pneumokokkinfektsiooni vastaste vaktsiinide kulutõhusus Eestis

Autorid: Oona M , Tamm E , Liiv K , Palm E , Saluse J , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: kulutõhusus, majandus, tervishoiukorraldus, nakkushaigused
Välja antud: 2011
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Oona2011.pdf547.39 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Nakkushaigused
Kirjeldus: Kokkuvõte..................................................................................................... 4
1. Raporti eesmärk ja ülesehitus..................................................................... 5
2. Pneumokoki põhjustatud infektsioonid......................................................... 6
2.1 Haigustekitaja ja haiguste kirjeldus
2.2 Epidemioloogia Euroopas ja Eestis
3. Haiguskoormus.......................................................................................... 8
4. Ravi ja ennetamine.................................................................................... 10
4.1 Vaktsiinid riiklikes immuniseerimiskavades
4.2 Asendumisfenomen
5. Vaktsiinide efektiivsus ja ohutus................................................................. 12
5.1 Infoallikad vaktsiinide efektiivsuse uuringute kohta
5.2 Randomiseeritud kliinilised uuringud
5.3 Meta-analüüsid ja ülevaateartiklid
5.4 Vaktsineerimisjärgsed levimusuuringud
5.5 Vaktsiinide ohutus
5.6 Kokkuvõte vaktsiinide efektiivsusest ja ohutusest
6. Pneumokokkinfektsiooni vaktsiinide kulutõhusus......................................... 22
6.1 Kulutõhususe uuringute kaasamise metoodika
6.2 Uuringute ülevaade
6.3 Kokkuvõte avaldatud kulutõhususe uuringutest
7. Kulutõhususe arvutamise metoodika........................................................... 34
7.1 Kulutõhususe hindamise eesmärgid
7.2 Mudel ja selle kirjeldus
7.3 Mudeli eeldused ja sisendid
7.3.1 Ajaperspektiiv
7.3.2 Terviseseisundid ja neile vastav ravi
7.3.3 Populatsioon
7.3.4 Vaktsineerimise skeem ja kaetus
7.3.5 Vaktsiinide efektiivsus
7.3.6 Üleminekutõenäosused
7.3.7 Elukvaliteedi langus
7.3.8 Vaktsiinide hinnad
7.3.9 Ravikulud
7.3.10 Kulud hooldushüvitisele
8. Kulutõhususe modelleerimine - tulemused.................................................. 42
8.1 Baas-stsenaarium
8.2 Tundlikkuse analüüsid - sisendite mõju tulemustele
8.2.1 Vaktsiinide hind
8.2.2 Vaktsiinide efektiivsus
8.2.3 Ravikulud
8.3 Kokkuvõte tulemustest
Arutelu........................................................................................................ 47
Kasutatud kirjandus.......................................................................................48
Summary......................................................................................................54
Lisa 1. Efektiivsuse uuringud MEDLINE'ist...................................................... 55
Lisa 2. Markovi mudeli joonis......................................................................... 57
Lisa 3. Mudelis kasutatud sisendid................................................................ 58
Lisa 4. Kulutõhususe piirmäärad.................................................................... 64