Pealkiri: 

Inimese papilloomiviiruse vastaste vaktsiinide kulutõhusus Eestis

Autorid: Liiv K, Lutsar K, Palm E , Uusküla A , Kiivet R-A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: tervisetehnoloogiad, majandus, tervishoiukorraldus, nakkushaigused, kasvajad
Välja antud: 2011
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lutsar2011.pdf940.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Nakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Kokkuvõte..................................................................................................... 4
1. Raporti eesmärk ja ülesehitus..................................................................... 5
2. Inimese papilloomiviirusnakkus ja sellega seotud haigused............................ 6
2.1 Haigustekitaja ja haiguste kirjeldus
2.2 Epidemioloogia Euroopas ja Eestis
3. Haiguskoormus Eestis.............................................................................. 10
4. Ravi ja ennetamine.................................................................................... 13
4.1 Emakakaelavähi sõeluuringud
4.2 Emakakaelavähi ravi
4.3 Genitaaltüügaste ravi
4.4 Vaktsiinid riiklikes immuniseerimiskavades
5. Vaktsiinide efektiivsus ja ohutus................................................................. 16
5.1 Infoallikad vaktsiinide efektiivsuse uuringute kohta
5.2 Kahevalentse vaktsiini efektiivsus
5.3 Neljavalentse vaktsiini efektiivsus
5.4 Vaktsineerimisjärgsed haigestumise uuringud
5.5 Vaktsiinide immunogeensus
5.6 Vaktsiinide ohutus
5.7 Kokkuvõte vaktsiinide efektiivsuse ja ohutuse kohta
6. HPV vaktsiinide kulutõhusus...................................................................... 25
6.1 Kulutõhususe uuringute kaasamise metoodika
6.2 Kahevalentse vaktsiini kulutõhusus
6.3 Neljavalentse vaktsiini kulutõhusus
6.4 Kahe- ja neljavalentse vaktsiini võrdlusuuringud
6.5 Kokkuvõte avaldatud kulutõhususe uuringutest
7. Kulutõhususe arvutamise metoodika........................................................... 39
7.1 Kulutõhususe hindamise eesmärgid
7.2 Mudel ja selle kirjeldus
7.3 Mudeli eeldused ja sisendid
7.3.1 Ajaperspektiiv ja populatsioon
7.3.2 HPV infektsiooni levimus
7.3.3 Üleminekutõenäosused
7.3.4 Haigusjuhtude avastamine
7.3.5 Vaktsineerimise skeem ja kaetus
7.3.6 Vaktsiinide efektiivsus
7.3.7 Elukvaliteedi langused
7.3.8 Vaktsiinide maksumus
7.3.9 Ravikulud
7.3.10 Pap-testimise kulud
7.3.11 Töövõimetushüvitiste kulud
8. Kulutõhususe modelleerimine - tulemused.................................................. 50
8.1 Baas-stsenaarium
8.2 Tundlikkuse analüüsid - sisendite mõju tulemustele
8.2.1 Vaktsiinide hind
8.2.2 Vaktsiinide efektiivsus
8.2.3 Vaktsineerimisega kaetus
8.2.4 Kaitsetoime kestus
8.2.5 Ravikulud
8.2.6 Diskonteerimine
8.3 Kokkuvõte tulemustest
Arutelu........................................................................................................ 57
Kasutatud kirjandus......................................................................................59
Summary.....................................................................................................64
Lisa 1. Kulutõhususe uuringud MEDLINE'ist................................................... 65
Lisa 2. Markovi mudeli joonis......................................................................... 67
Lisa 3. Mudelis kasutatud sisendid................................................................ 71
Lisa 4. Kulutõhususe piirmäärad.................................................................... 74