Pealkiri: 

Autoimmuunsete liigesepõletike haigus- ja majanduslik koormus Eestis

Autorid: Veldre V , Aaviksoo A , Sikkut R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: mittenakkushaigused, majandus, tervishoid, kulud, patsiendid, arstiabi, ravimid, taastusravi, töö, ravi, esmatasandi tervishoid
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Veldre2012_v2.pdf1.35 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Töös kasutatud lühendid ...................................................................... 5
Lühikokkuvõte ....................................................................................... 6
1. Autoimmuunsed liigesepõletikud - mitmetahuline probleem .............. 9
1.1. Meditsiiniline aspekt ....................................................................... 9
1.2. Epidemioloogiline aspekt ............................................................... 10
1.3. Psühhosotsiaalne aspekt .............................................................. 11
1.4. Majanduslik aspekt ........................................................................ 11
1.4.1. Kulu tervishoiusüsteemile ........................................................... 12
1.4.2. Kulu patsiendile .......................................................................... 15
1.4.3. Kulu sotsiaalkindlustusele .......................................................... 16
1.4.4. Kulu sotsiaalhoolekandele ......................................................... 18
1.4.5. Kulu tööandjale .......................................................................... 18
2. Haigusega kaasneva koormuse hindamise võimalused ................... 19
3. Uuring "Autoimmuunsete liigesepõletike majanduslik koormus" ....... 21
3.1. Meetod .......................................................................................... 22
3.2. Andmeallikad ................................................................................. 23
3.3. Uuringu subjektid ........................................................................... 23
3.4. Kuluhinnangud ............................................................................... 26
3.4.1. Arstiabikulu .................................................................................. 26
3.4.2. Ravimikulu ................................................................................... 29
3.4.3. Taastusravikulu ............................................................................ 30
3.4.4. Abivahendite kulu ......................................................................... 30
3.4.5. Töövõimetuskulu .......................................................................... 31
3.4.6. Sotsiaaltoetused .......................................................................... 32
3.4.7. Luu- ja liigese toitainete kulu ........................................................ 32
3.4.8. Transpordikulu............................................................................... 32
3.4.9. Töövõimetusest ja surmadest tingitud kaudne kulu ...................... 32
3.4.10. Haiguskulu koondülevaade ......................................................... 33
4. Majandusliku koormuse kahandamise võimalused kvalitatiivse
analüüsi põhjal ........................................................................................ 37
4.1. Ravi peab algama varakult, ravikäsitlus peab olema terviklik ........... 38
4.1.1. Haigust saab varakult märgata perearst ........................................ 38
4.1.2. Varajane ravi eeldab kiiret reumatoloogi vastuvõttu ...................... 38
4.1.3. Bioloogilise ravi potentsiaal vajab täielikku rakendamist ................ 39
4.1.4. Ravi tulemuslikkus vajab pidevat seiret .......................................... 41
4.1.5. Taastusravi on liigesepõletike ravis lahutamatu osa ....................... 41
4.2. Sotsiaalkaitse meetmed peavad ravi toetama ja
rakenduma õigeaegselt ............................................................................ 42
4.2.1. Omaosalus ei tohi takistada süsteemset ravi .................................. 43
4.2.2. Tööalane rehabilitatsioon peab algama enne töö kaotamist ........... 44
4.2.3. Patsiendiharidus toetab ravitulemuste saavutamist.......................... 45
Kasutatud kirjandus ................................................................................... 47