Pealkiri: 

Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Haigekassa
Märksõnad: tervisedendus, lasteaiad, koolid, õpetajad
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2010_2.pdf363.56 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolev raport esitab kokkuvõtte 2009. aastal Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste/ lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisemeeskondade hindamise tulemustest. Hindamine on läbi viidud Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti "Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames.
Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade kogu TEL-võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tervisemeeskondade olemasolust, nende toimimisest, liikmete aktiivsusest ja koostööst erinevate siht- ja sidusgruppidega. Samuti uuriti tervisemeeskonna liikmete poolt läbiviidud tegevust tervisliku ja turvalise keskkonna kujundamisel ning nende teadmisi/oskusi tegelemaks asutuses erinevate terviseprobleemidega, tervise edendamisega ja haiguste ennetamisega.
Raport koosneb kahest peatükist ning lisadest. Esimeses peatükis kirjeldatakse andmete kogumise protsessi. Teises peatükis esitatakse küsitluse tulemused nelja tegevusvaldkonna kohta: tervisemeeskondade/ -nõukogude toimimine, osalemine ja koostöö, keskkonna kujundamine ning oskused ja teadmised.