Pealkiri: 

Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Haigekassa
Märksõnad: tervisedendus, lasteaiad
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2010_1.pdf332.87 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolev raport esitab kokkuvõtte valdavalt 2009. aasta novembris Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste/ lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisealasest sisehindamisest. Hindamine viidi läbi Eesti Haigekaasa poolt rahastatud projekti "Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames.
Raport koosneb kahest peatükist ning lisadest. Esimeses peatükis kirjeldatakse andmete kogumise protsessi. Teises peatükis esitatakse küsitluse tulemused kolmes osas: eestvedamine ja juhtimine, õpi- ja kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatusprotsess.